ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Da li je svaki bezolovni benzin od 95 oktana isti?

95-oktanski benzin treba da ispunjava zahtjeve evropskog standarda EN 228. Pritom, svaki benzin dobija upotrebljive karakteristike tokom upotrebe, zavisno od tehnologije specifičnih aditiva koje sadrži. Kod Jugopetrola, izbor tehnologije diverzifikacije bezolovnog 95 (RON) benzina, fokusiran je na osiguravanje najniže moguće potrošnje goriva zavisno od stila vožnje i čistoće i starosti motora, a da ovaj trošak ne opterećuje krajnjeg potrošača. Kombinacija svih ovih karakteristika dovela je do dizajna 95 EKONOMY bezolovnog benzina.