ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Politika zaštite zdravlja, bezbjednosti i životne sredine

Svi koji rade u preduzeću Jugopetrol AD su odgovorni za dostizanje visoke efikasnosti u pitanjima vezanim za zdravlje, bezbjednost i životnu okolinu.

Takve visoke performanse, u sprezi sa efikasnim izvršavanjem aktivnosti, su od presudnog značaja za ukupan uspjeh naše kompanije.

Naši ciljevi za stalno poboljšanje performansi na polju zaštite zdravlja, bezbjednosti i životne okoline su jednostavni:

Nijedan incident – nijedna povreda radnika – nikakvo narušavanje životne sredine.

Svi oni se mogu opisati jednom izjavom:

Nijedan incident nije prihvatljiv.
 
Da bismo dostigli naše ciljeve:
  • Obezbijedićemo i održavaćemo bezbjedno i zdravo okruženje, u saglasnosti sa prihvatljivim pravilima rada i odgovarajućim zakonima.
  • Uložićemo pun napor da bismo eliminisali uslove koji mogu rezultirati povredama ili bolešću zaposlenih, narušavanjem okoline, oštećenjem imovine, i preduprijedićemo svaku zlonamjernu aktivnost.
  • Kontrolisaćemo otpadne materije i emisije, imajući za cilj njihovo stalno smanjenje i koristićemo energiju na najefikasniji način.
  • Često ćemo vršiti procjenu rizika, potvrđujući da su već preduzete odgovarajuće zaštitne mjere.
  • Konsultovaćemo, saslušati i otvoreno odgovoriti našim potrošačima, susjedima i društvenim grupama.
  • Sarađivaćemo sa našim dobavljačima, konkurentima i zakonodavnim tijelima, kako bismo stalno poboljšavali specifikacije, opremu i operativne procedure u našoj industriji.
  • Postavićemo ciljeve i objavićemo naše performanse bezbjednosti, ujedno prepoznajući one koji doprinose poboljšanju.
  • Kontrola gubitaka zbog incidenata je direktna odgovornost svih nas i ona je utoliko efikasnija ukoliko je veći doprinos svih nas.