ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

FAQ

 • Šta je cetanski broj?

  Cetanski broj je jedan od osnovnih pokazatelja kvaliteta dizel goriva; ovaj parametar pokazuje brzinu sagorijevanja dizel goriva, i obrnuto je proporcionalan vremenu između momenta paljenja goriva i porasta pritiska u komori za sagorijevanje. Što je veći cetanski broj, navedeno vrijeme je kraće i motor mirnije radi. Cetanski broj utiče i na hladni start motora, emisije  izduvnih gasova i buku tokom rada motora.
 • Koliko je važna čistoća goriva?

  Čistoća goriva istovremeno znači trenutnu uštedu, bolje performanse motora i smanjene naslage što dugoročno rezultira značajno manjim troškovima održavanja. U dizel motorima, posebno modernim motorima sa direktnim ubrizgavanjem, sistem ubrizgavanja i pumpe su izuzetno osjetljivi na prisustvo čestica i vode.

  Drugi važan faktor koji može uticati na rad motora i izazvati štetne naslage u sistemu ubrizgavanja (brizgalice) je stvaranje naslaga nastalih izgaranjem i kristalizacijom goriva (formiranje parafina) koje mogu nastati tokom zimskih mjeseci zbog niskih temperatura.

 • Na kojim najnižim temperaturama se može koristiti Jugopetrolovo dizel gorivo?

  Dizel gorivo ima prirodnu osobinu izdvajanja parafina na niskim temperaturama, koji otežavaju ili onemogućavaju rad motora. Najniža temperatura na kojoj se gorivo može nesmetano koristiti se naziva tačka filtrabilnosti (CFPP), i predstavlja temperaturu na kojoj gorivo, zbog stvaranja parafina, ne prolazi kroz standardizovani filter određenog prečnika. Tačka filtrabilnosti je propisana standardom za cijelu teritoriju Crne Gore, što znači da je gorivo na svim benzinskim stanicama Jugopetrol AD istog kvaliteta. Propisana tačka filtrabilnosti za zimsku sezonu iznosi -15 0C, dok Jugopetrol isporučuje dizel gorivo sa tačkom filtrabilnosti između -18 i -20 0C, dakle potpuno prikladno za upotrebu u svim oblastima Crne Gore.

 • Šta je oktanski broj?

  Oktanski broj je jedan od osnovnih pokazatelja kvaliteta benzina. Benzin je u komori za sagorijevanje izložen visokoj temperaturi i pritisku, što može dovesti do samozapaljenja goriva, koje se manifestuje kao lupanje motora i uzrokuje njegovo oštećenje. Oktanski broj pokazuje otpornost benzina na samozapaljenje. Naziv potiče od ugljovodonika oktana, koji ima visoku otpornost i uzima se kao referenca, dodijeljen mu je oktanski broj 100. Postoji više metoda određivanja ovog parametra; crnogorski standard propisuje istraživački oktanski broj, RON. Savremeni motori zahtijevaju benzin sa oktanskim brojem 95, i Jugopetrol u svojoj ponudi ima benzine sa RON 95 i 98, pri čemu su obije gradacije bezolovne.

 • Da li je svaki bezolovni benzin od 95 oktana isti?

  95-oktanski benzin treba da ispunjava zahtjeve evropskog standarda EN 228. Pritom, svaki benzin dobija upotrebljive karakteristike tokom upotrebe, zavisno od tehnologije specifičnih aditiva koje sadrži. Kod Jugopetrola, izbor tehnologije diverzifikacije bezolovnog 95 (RON) benzina, fokusiran je na osiguravanje najniže moguće potrošnje goriva zavisno od stila vožnje i čistoće i starosti motora, a da ovaj trošak ne opterećuje krajnjeg potrošača. Kombinacija svih ovih karakteristika dovela je do dizajna 95 EKONOMY bezolovnog benzina.
 • Koje su razlike između 95 i 98 oktanskog benzina?

  Benzin sa oktanskim brojem 98 je otporniji na samozapaljenje nego benzin od 95 oktana. Obično se smatra da 98-oktanski benzin daje veću snagu nego benzin od 95 oktana. Međutim, motor dizajniran za 95-oktanski benzin koji ima prosječne putničke performanse (naprimjer, ubrzanje od 0-100 km/h oko 10 sekundi ili sporije) neće imati veću snagu sa benzinom od 98 oktana; ali sportski motor visokih performansi neće moći da razvije svu svoju snagu sa benzinom niže gradacije, koji ne može da podnese visoke pritiske i broj obrtaja u takvom motoru.

  Dakle, veći oktanski broj ne znači veću snagu, jer snaga zavisi od projektovanih performansi motora, već samo efikasniji rad pri većim obrtajima motora.

 • Da li korišćenje 98-oktanskog benzina povećava potrošnju?

  Tačan odgovor na ovo pitanje zavisi od stila vožnje i vrste automobila. Drugim riječima, nove generacije aspiracionih motora sa visokim stepenom kompresije imaju bolje sagorijevanje, pa samim tim imaju smanjenu potrošnju i mnogo bolje performanse, posebno na putevima van grada. Benzin Euro super 98 održava vaš motor čistim smanjujući stvaranje taloga u ventilima, obezbjeđujući odlične rezultate čišćenja kod benzinskih motora sa direktnim ubrizgavanjem. Štaviše, uz naprednu tehnologiju aditiva koje sadrži u kombinaciji sa povećanim oktanskim brojem, benzin Euro super 98 značajno smanjuje trenje uz postizanje visokih performansi i ekonomičnosti u potrošnji goriva.
 • Koji motori imaju veću korist od upotrebe benzina od 98 oktana?

  Proizvođači automobila definišu optimalni oktanski broj benzina za svaki konkretan motor, i ta oznaka se obično nalazi na poklopcu rezervoara automobila. Bez obzira na oktanski broj benzina, njegov učinak zavisi od motora u kome se koristi. Motori koji su dizajnirani za rad sa benzinom od 95 oktana svakako neće imati nikakvih posljedica ako koriste benzin od 98 oktana, ali nisu dokazani ni značajni benefiti. Međutim, u motorima predviđenim za benzin od 98 oktana, ili u motorima modifikovanim radi povećanja snage, ne smije se koristiti benzin niže gradacije. Takva praksa tokom dužeg perioda izaziva oštećenja motora, zbog prethodno opisane pojave detonacija u motoru.
 • Kako voziti više km sa istom količinom goriva?

  Vozite konstantnom brzinom umjesto da je stalno mijenjate. Ubrzajte glatko sa niskim pritiskom gasa. Planirajte svoja putovanja i izbjegavajte gužve u saobraćaju. Održavajte vozilo redovno i neka vam gume budu napumpane do odgovarajućeg nivoa. Smanjite upotrebu klima uređaja. Vozite se asfaltiranim i pogodnim putevima koji štede energiju i smanjuju potrošnju goriva. Koristite pravi oktanski benzin za svoj automobil i najkvalitetnije gorivo koje pružamo za vas.
 • Na benzinskoj stanici se prodaju aditivi za gorivo; da li su oni efikasni?

  Aditivi za gorivo mogu biti korisni ako se pravilno upotrebljavaju. Neophodno je pažljivo pročitati uputstvo proizvođača aditiva, provjeriti tip vozila za koji su predviđena, provjeriti da li ima ograničenja za upotrebu od strane proizvođača automobila, i pridržavati se preporučenog načina primjene i doziranja. Nepravilna primjena ili primjena neodgovarajućih aditiva može izazvati više štete nego koristi. Uz pravilnu primjenu, aditivi neće izazvati štetne posljedice, ali zavisno od stanja motora, poboljšanja mogu biti manja od očekivanih ili čak potpuno izostati.
 • Šta da radim ako pomiješam dizel i benzin?

  Ukoliko sipate pogrešno gorivo u rezervoar svog automobila, ne pokušavajte da upalite auto, već pozovite šlep službu i organizujte pražnjenje rezervoara u odgovarajućem servisu. Ukoliko ste već upalili auto, ugasite ga što je prije moguće. Na taj način se sprečava da kontaminirano gorivo dospije do motora, gdje može napraviti značajnu štetu, naročito kod novijih vozila, gdje se gorivo kompjuterski dozira i senzori su osjetljivi na bilo kakve primjese u gorivu.
 • Mehaničar mi je preporučio da dodam motorno ulje ili rabljeno motorno ulje u gorivo da bih pospješio rad motora; da li je to u redu?

  Ovakva preporuka je bila česta kod starijih vozila, jer se smatralo da ulje poboljšava sagorijevanje tako što "podmazuje" klipne prstenove motora. Međutim, produkti sagorijevanja ulja otežavaju rad motora i izazivaju kvarove na drugim komponentama, tako da se dodavanje ulja u gorivo nikako ne preporučuje; naročito ne u novim vozilima, čiji su injektori i senzori osjetljivi na nečistoće. Jugopetrolovo dizel gorivo je već u rafineriji kondicionirano tako da sadrži sve potrebne komponente za pouzdan rad motora.

 • Mehaničar mi je preporučio da dodam benzin ili kerozin u dizel da bih spriječio smrzavanje goriva tokom zime; da li je to u redu?

  Dodavanje benzina u dizel će zaista spustiti njegovu tačku filtrabilnosti, ali će spustiti i tačku paljenja, što može dovesti do oštećenja ili čak požara na motoru, tako da se nipošto ne preporučuje. Jugopetrolova visokokvalitetna dizel goriva omogućavaju korišćenje na temperaturama koje su i niže od standardom zahtijevane, ali ako smatrate da ni to neće biti dovoljno za lokaciju gdje putujete, možete pokušati sa aditivima protiv smrzavanja goriva koji se mogu nabaviti na našim benzinskim stanicama. Ovi aditivi reaguju sa kristalima parafina, utiču na njihov oblik i veličinu omogućavajući da gorivo teče i na nižim temperaturama. Za efikasan učinak, aditivi se moraju dodati u gorivo prije nego dođe do stvaranja parafina.