ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Luka

Luka Bar
  • Ukupna površina 165.830 m2 otvorenog prostora, 1.000 m2 pokrivenog prostora,
  • Ukupni kapacitet tankera -  23 tankera, 128.000 mᶟ
  • Dva veza, maksimalna dubina gaza je 13 m.