ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

TEČNOSTI ZA OBRADU METALA

FILM OIL

FILM OIL
OPIS – PRIMJENA
EKO FILM OIL se koristi u građevinskoj industriji kao ulje za oplate i kalupe. EKO FILM OIL se koristi za metalne ili drvene kalupe prije sipanja svježe betonske mase.