ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

TEČNOSTI ZA OBRADU METALA

CUTTING FLUID

CUTTING FLUID
OPIS – PRIMJENA
EKO CUTTING FLUID je vodorastvorna tečnost za rezanje vrhunskog kvaliteta, napravljena za izvođenje najzahtjevnijih operacija rezanja i struganja aluminijuma, bakra, gvožđa i njihovih legura. Pomiješana sa vodom (po mogućnosti dejonizovanom) daje  stabilnu mliječnu emulziju.