ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

EKO Moto Synthetic

4T 5W-40

EKO MOTO SYNTHETIC 4T 5W-40 je sintetičko motorno ulje dizajnirano za motore najnovije tehnologije i za četvorotaktne motore motocikala.