ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

EKO Geotron

SAE 20W

EKO GEOTRON ulja imaju širok spektar primjene tamo gdje se preporučuju monogradna maziva, u zavisnosti od stepena viskoziteta i zahtijevanih specifikacija (stari motori, transmisije, hidraulični sistemi).
EKO GEOTRON je serija monogradnih, višenamjenskih maziva.