ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

EKO ATF

ATF III

EKO ATF III je sintetička tečnost visoke tehnologije za automatsku transmisiju, razvijena za automatsku transmisiju i hidraulični sistem za upravljanje kod putničkih i komercijalnih automobila.