ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

EKO Thermal

Eko Thermal

EKO THERMAL je ulje za prenos toplote sastavljeno od visoko stabilnih baznih ulja i naročito odabranih aditiva. Preporučuje se za upotrebu u zatvorenim sistemima sa temperaturom ulja do 315°C i u otvorenim sistemima čija ukupna temperatura ne prelazi 150°C.