ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

EKO Hydrolub

HYDROLUB 150, 220, 320, 460

EKO HYDROLUB HVLP je serija ulja veoma visokih performansi, predviđenih za hidraulične i cirkulacione sisteme, sa veoma visokim indeksom viskoznosti i niskom tačkom tečenja. Posebno su razvijena za hidraulične sisteme koji rade pri veoma širokom opsegu temperatura, jer ova ulja imaju sposobnost da zadrže svoju viskoznost.