ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

EKO Film Oil

Eko Film Oil

EKO FILM OIL se koristi u građevinskoj industriji kao ulje za oplate i kalupe. EKO FILM OIL se koristi za metalne ili drvene kalupe prije sipanja svježe betonske mase.