ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Obavještenje o Sazivanju Vanredne Skupštine Akcionara

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOPETROL AD 

Na osnovu čl. 135 i 149 Zakona o privrednim društvima (“Sl. list Crne Gore” broj 65/2020) i Odluke Odbora direktora Društva broj: 76003 od 22.11.2021. godine, saziva se

 

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA JUGOPETROL AD
 

             I.  Vanredna Skupština akcionara Jugopetrol AD održaće se dana 23.12.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 časova, u hotelu Cue, The Capital Plaza, ulica Cetinjska 7, 81000 Podgorica, Grand Room pod uslovom da u datom periodu ne budu na snazi privremene mjere radi sprečavanja i suzbijanja novog koronavirusa koje bi onemogućavale njeno održavanje.

 

       II.      II. Vanredna Skupština akcionara će se održati sa sledećim:

DNEVNIM REDOM 

1.   Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

a.   predsjedavajućeg Skupštine,

b.   komisije za prebrojavanje glasova,

c.    zapisničara i

d.   akcionara koji ovjerava zapisnik; 

2.   Prestanak mandata članova Odbora direktora; 

3.   Izbor članova Odbora direktora.

III. Odluke iz tačaka 1 do 2 dnevnog reda, donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 ukupnog broja akcija (2.326.986 od ukupno 4.653.971 akcija). Odluka pod tačkom 3 dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.


IV. Predlozi odluka za vanrednu Skupštinu akcionara će biti objavljeni uz ovo Obavještenje na internet stranici Društva:
www.jugopetrol.co.me.


V. Akcionari koji predlože člana (članove) Odbora direktora u obavezi su da dostave osnovne podatke o kandidatu, datum i mjesto rođenja, podatke o stručnoj kvalifikaciji i CV, podatke o radnom statusu i prebivalištu, kao i potpisanu izjavu o prihvatanju kandidature i izjavu da kandidat ispunjava kriterijume propisane Zakonom. Obrazac navedene izjave biće objavljen uz ovo Obavještenje na internet stranici Društva:
www.jugopetrol.co.me.

Akcionari mogu dostaviti prethodno navedena dokumenta prije dana održavanja vanredne Skupštine akcionara, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb ili istog dana u mjestu održavanja vanredne Skupštine akcionara.


VI. Akcionari će moći da ostvare svoja zakonska prava na vanrednoj Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića ovjerenih kod nadležnog organa u skladu sa važećim pravnim propisima.

Obrazac punomoćja i glasačkog listića će biti objavljeni uz ovo Obavještenje na internet stranici Društva: www.jugopetrol.co.me., a biće dostupni akcionarima i u papirnoj formi.VII. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati
vanrednoj Skupštini akcionara, vršiće se u prostorijama mjesta održavanja navedenog u tački I ovog Obavještenja počev od 09.30 do 11.30 časova na dan održavanja sjednice.


VIII. Ovo Obavještenje, predlozi i materijali za
vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima u rokovima propisanim Zakonom, u sjedištu Društva, na adresi Stanka Dragojevića bb, Podgorica, svakog radnog dana od 08 do 16 časova.


IX. Za
sve dodatne infomacije u vezi sa vanrednom Skupštinom akcioanara možete kontaktirati Sekretara Društva na broj: +382 20 401 802.

 

Predsjednik Odbora direktora

Panagiotis Loukas

Materijale i predloge odluka za vanrednu Skupštinu Akcionara možete preuzeti na sljedećoj stranici.