ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

ULJA ZA PRENOS TOPLOTE

THERMAL

THERMAL
OPIS – PRIMJENA
EKO THERMAL je ulje za prenos toplote sastavljeno od visoko stabilnih baznih ulja i naročito odabranih aditiva. Preporučuje se za upotrebu u zatvorenim sistemima sa temperaturom ulja do 315°C i u otvorenim sistemima čija ukupna temperatura ne prelazi 150°C.