ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

ULJA ZA KOMPRESORE

COMPRESSOR OIL

COMPRESSOR OIL 46, 68
OPIS – PRIMJENA
EKO COMPRESSOR OIL je serija ulja za kompresore odličnog kvaliteta, bez pepela, dostupnih u okviru ISO 46 i ISO 68 klase viskoznosti. Ova ulja su pogodna za sve vrste kompresora. U skladu sa preporukama proizvođača, EKO COMPRESSOR OIL 46 se uglavnom koristi za vijčane kompresore, a EKO COMPRESSOR OIL 68 za recipročne i obrtne vijčane kompresore.