ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

ULJA ZA KLIZNE STAZE

SLIDE

SLIDE 68, 220
OPIS – PRIMJENA
EKO SLIDE je serija maziva vrhunskog kvaliteta za podmazivanje horizontalnih i vertikalnih kliznih staza kod savremenih mašinskih alata.