ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

BIJELA ULJA

MED WHITE OIL

MED WHITE OIL 30, 55
OPIS – PRIMJENA
EKO MED WHITE OIL klasa ulja obuhvata seriju rafinisanih medicinskih bijelih ulja koja su u skladu sa 21 CFR 172.878 i 21 CFR 178.3620(a) specifikacijama (SAD) za primjenu u prehrambenoj industriji, uz direktan ili indirektan kontakt sa hranom.