ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Upoznajte TNG

Ekonomičnost autogasa ogleda se u niskoj cijeni samog goriva, dužem vijeku trajanja motora, nižim troškovima održavanja vozila, dužem vijeku trajanja ulja, svjećica, katalizatora i dr.
Sa ekološkog aspekta Tečni naftni gas (TNG) je znatno povoljniji od klasičnih motornih goriva.
 
Kod najnovije generacije uređaja na autogas moguće je ostvariti uštedu na gorivu i do 50% u odnosu na benzin.

Tečni naftni gas u ponudi na EKO benzinskim stanicama:

Grad

Adresa

Podgorica

4. jul  b.b., Zabjelo

Podgorica  4. jul  b.b., Zabjelo, preko puta Vodovoda

Podgorica

Bulevar Vilija Branta br. 1

Podgorica

Josipa Broza b.b.

Podgorica

Vojislavljevića b.b.

Podgorica

Bulevar Ivana Crnojevića

 Podgorica Cetinjski put b.b.

Danilovgrad

Voštar b.b.

Nikšić

Hercegovački put b.b.

Nikšić

13. jul b.b.

Očinići

Očinići b.b.

Lapčići

Lapčići b.b.

Budva

Jadranski put b.b.

Herceg Novi

II Dalmatinske br. 56

Bar

Ilino b.b.

Kolašin

Lugovi b.b.

Bijelo Polje

Rasovo b.b.

Ribarevina

Ribarevina b.b.

Berane

Rudeš b.b.

Berane

Miljana Tomčića br. 20

Rožaje

Maršala Tita b.b.

Žabljak

Durmitorski put b.b.

Pljevlja

Narodne revolucije b.b.