ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

ULJA ZA TURBINE

TURB R&O

TURB R&O OIL 32
OPIS – PRIMJENA
EKO TURB R&O OIL 32 je ulje za turbine vrhunskog kvaliteta, pogodno za podmazivanje savremenih gasnih i parnih turbina.