ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

1965

U periodu od 1965. do 1974. nastaje pravi veliki razvoj skladišnih kapaciteta. Prva faza izgradnje petrolejske instalacije u Baru započeta je 1964. Ova petrolejska instalacija je tada bila najmodernije postrojenje na Balkanu.