ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

1976

U periodu od 1976. do 1981. započete su i završene 3 istražne bušotine (Južni Jadran 1 u podmorju Budve; Južni Jadran 2 u podmorju Ulcinja i Južni Jadran 3, gdje je pronađena i mobilna nafta na dubini od 4.134 m). 1989. započeta je bušotina UK-1 u blizini Ulcinja, čija je dubina 5.309 m, što je najdublja bušotina izvedena na prostorima tadašnje Jugoslavije.