ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

1970

Od 1970. godine Jugopetrol dobija pravo i na istraživanje hidrokarbonata na teritoriji Crne Gore, i sve do danas, na ovom polju, sarađuje sa stranim i domaćim partnerima.