ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

1947

Jugopetrol AD je osnovan 12. aprila 1947. godine sa sjedištem u Kotoru, kao preduzeće za eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata. Preduzeće je započelo svoj rad sa skromnim resursima i u začecima stvaranja naftne privrede bivše Jugoslavije.