EKO Hotline +382 20 401 800

ULJA ZA TURBINE

TURB R&O OIL 32

EKO TURB R&O OIL 32 je ulje za turbine vrhunskog kvaliteta, pogodno za podmazivanje savremenih gasnih i parnih turbina.