EKO Hotline +382 20 401 800

Eko Hydrolub

HYDROLUB HLP 22, 32, 46, 68, 100, 150

EKO HYDROLUB HLP jeste serija ulja vrhunskih performansi predviđenih za hidraulične i cirkulacione sisteme, koja pokazuju jaku otpornost na opterećenje i predviđena su za upotrebu onda kada se zahtijeva visok nivo zaštite od habanja i korozije.