EKO Hotline +382 20 401 800

Eko Circolub

32, 68, 100, 150, 220, 320, 460

EKO CIRCOLUB je serija neinhibiranih parafinskih ulja za primjenu u industriji onda kada maziva nijesu izložena teškim uslovima.

Pogodna su za podmazivanje cirkulacionih i hidrauličnih sistema, ležajeva, valjkastih ležajeva i mjenjača, gdje se preporučuje upotreba neinhibiranih ulja. Takođe su pogodna za sistem za ispiranje i sistem centralnog podmazivanja.