Odbor direktora

Odbor direktora 
Odbor direktora  je operativno i upravno tijelo kompanije koje  sačinjava 7 članova.
 
Konstantinos Mademlis, predsjednik Odbora direktora  i članovi Odbora:
  • Dimitrios Gavriilidis, član Odbora direktora
  • Dimitrios Parodos, član Odbora direktora
  • Efstathios Devves,član Odbora direktora
  • Stamatia Psyllaki, član Odbora direktora
  • Jelena Mrkobrada, član Odbora direktora
  • Pavle Gegaj, član Odbora direktora

Odluke Odbora direktora sprovodi izvršni direktor Jugopetrola AD - Andreas E. Triantopoulos i sekretar Društva- Vesna Spaić.

Nazad