Odbor direktora

Odbor direktora 
Odbor direktora  je operativno i upravno tijelo kompanije koje  sačinjava 7 članova.
 
Petros Karalis, predsjednik Odbora direktora  i članovi Odbora:
  • Matthaios Matthaiu, član Odbora direktora
  • Konstantinos Karachalios, član Odbora direktora 
  • Victor Papakonstantinou, član Odbora direktora
  • Stamatia Psyllaki, član Odbora direktora
  • Dragan Radusinović, član Odbora direktora
  • Pavle Gegaj, član Odbora direktora
Odluke Odbora direktora sprovodi izvršni direktor Jugopetrola AD Kotor- Ioannis Geroulanos i sekretar Društva- Vesna Spaić.
Nazad